نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39198

39198


Untitled Document

امین خواجه دزفولی
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

گروه عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5663 
ایمیل: 

 

سوابق تحصیلی

- کارشناسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1387

- کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390

- دکتری راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • شبیه سازی اندرکنش وسیله نقلیه و روسازی
  • تحلیل و طراحی روسازی های راه، فرودگاه و راه آهن
  • طرح هندسی راه و راه آهن

 

اطلاعات پژوهشی