نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38865

38865


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر علیرضا علی پور

مرتبه علمی: استادیار

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5746

فکس: 33336642-061

ایمیل:a.alipoor@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

1393

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران

1389

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شهید چمران اهواز

1387

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

احتراق و جریان های واکنشی

کوره و مشعل

ناپایداری احتراق

انرژی و مباحث انتقال حرارت

دینامیک سیالات محاسباتی