نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39107

39107


Arshin Rezazadeh's webpage


آرشین رضازاده
هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه شهید چمران اهواز


Arshin Rezazadeh

Faculty Member

 

اطلاعات تماس - Contact Details

گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5708
ایمیل: a DOT rezazadeh AT scu DOT ac DOT ir
Room 313, 3rd floor
Department of Computer Engineering,
Shahid Chamran University of Ahvaz,
University Square,
Ahvaz, Iran
 Phone: +98-61-3333-00010 Ext: 5708
Fax: +98-61-3333-6642
email: a DOT rezazadeh AT scu DOT ac dot ir
arshin AT acm DOT org

 

سوابق تحصیلی

- {مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، دانشگاه شهید چمران اهواز}

- {مهندسی کامپیوتر - سخت افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران}

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • {شبکه روی تراشه}
  • {پردازش سریع}
  • {اینترنت اشیا}
  • {داده های بزرگ}
  • {پردازش ابری}


Teaching - دروس

  • Software Engineering
  • Database Systems
  • Internet Engineering
  • Analysis and Design of Systems

اطلاعات پژوهشی