نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

27553

27553


 

نام: علیرضا

نام خانوادگی: صفاریان

وضعیت تاهل: متاهل

محل تولد: اهواز

سال تولد: ۱۳۶۰


گروه آموزشی: مهندسی برق

مرتبه علمی: استادیار

شماره تلفن: ۲۰-۰۶۱۱۳۳۳۰۰۱۰

شماره داخلی: ۵۷۳۵

رایانامه: a.saffarian@scu.ac.ir