نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28079

28079


1-  اسماعیل حجاری، مهدی دیواندری، علیرضا میر حبیبی، مرتضی تمییزی فر، "  مطالعه و بررسی تأثیر پوشش نیکل بر استحکام کششی الیاف کربن " ، هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، مهر 1382.

 

2- علیرضا خلیفه، اسماعیل حجاری، جعفر راثی زاده غنی، " اثر تیتانیم و وانادیم بر تغییرات سختی چدن‌ خاکستری در اثر کارکرد در دماهای بالا " ، هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1385.

 

3- اسماعیل حجاری، علیرضا خلیفه، جعفر راثی زاده غنی، " اثر تیتانیم و وانادیم بر مورفولوژی گرافیت و دمای استحاله یوتکتوئید چدن های‌ خاکستری " ، سمپوزیوم فولاد 87، دانشگاه شهید چمران اهواز، اسفند 1387.

 

4- رضا طاهر زاده، محمد حسن حجت زاده، اسماعیل حجاری، شهریار شرفی، " بررسی نقش اتصال گالوانیکی در خوردگی مبدل های حرارتی نیروگاه برق آبی سد کرخه " ، یازدهمین کنگره ملی خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت 1388.

 

5- رضا طاهر زاده، محمد حسن حجت زاده، اسماعیل حجاری، " بررسی وقوع خوردگی در مبدل های حرارتی لوله پوسته ای نیروگاه برق آبی سد کرخه " ، نخستین کنفرانس بین المللی کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع نفت و انرژی، تهران، مرداد 1388.

 

6- سید محسن امامی، اسماعیل حجاری، مهدی دیواندری، حسین عربی، سید حسین رضوی، " بررسی اثر استفاده از روش ریخته­گری توپر بر اتصال فلزات غیر همجنس آلومینیم و منیزیم از طریق فرآیند   ریخته گری مرکب " ، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران،  دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان 1389.

 

7- سید محسن امامی، مهدی دیواندری، حسین عربی، اسماعیل حجاری ، "مقایسه فصل مشترک جفت های فلزی آلومینیم خالص/منیزیم و آلیاژ آلومینیم413/منیزیم در فرآیند ریخته گری مرکب " ، پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران،  دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 1390.

 

8- سید محسن امامی، مهدی دیواندری، حسین عربی، اسماعیل حجاری ، "بررسی اتصال فلزات غیرهمجنس آلومینیم و منیزیم از طریق فرآیند ریخته گری مرکب " ،دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران،  دانشگاه تهران، دی 1390.