نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28405

28405


  • نام و نام خانوادگی: محسن ریحانیان‏
  • متولد: 1353 شیراز
  • مرتبه علمی: دانشیار
  •  استادیار از 1386 تا 1391 
  • دانشیار از 1391 تا کنون 
  • آدرس: گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • تلفن: 19-3330010-0611 (داخلی: 5684)
  • نمابر: 3336642-0611
  • کد پستی: 43337-61357
  • پست الکترونیک: reihanian@scu.ac.ir