سه‌شنبه, 26 تير 1397اطلاعیه

خبرنامه
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۷۲۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ 
۱۰:۴۲:۲۵
قابل توجه داوطلبین گرامی دکتری مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) دانشگاه شهید چمران اهواز : زمان مصاحبه دکتری مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) دانشگاه شهید چمران اهواز به روز شنبه 23 تیر ماه 97 انتقال پ ...
کد خبر : ۱۴۸۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ 
۲۲:۵:۷
کد خبر : ۱۴۶۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ 
۱۴:۴:۲۴
کد خبر : ۱۴۴۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ 
۱۴:۵۵:۱۳
کد خبر : ۱۴۴۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ 
۱۷:۵۵:۲۳
کد خبر : ۱۴۴۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ 
۱۵:۵۷:۴۷
صفحه1از212.بعدي.برو

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8