شنبه, 27 مرداد 1397
سوابق علمی و پژوهشی

سوابق علمی –  پژوهشی دکتر مرتضی بهبهانی نژاد

مرتبه علمی: استاد


اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مكانیك، دانشكده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5669

فكس: 33336642-061

ایمیل:bnmorteza@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

1380

كارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

1376

كارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه  صنعتی شریف

1370

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

شبیه‌سازی میدان‌های جریان و انتقال حرارت

شبیه‌سازی شبکه‌های گازرسانی

شبیه‌سازی سیستم‌های حفاظت کاتدیک

شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی

 توسعه مدل‌های رتبه‌کاسته

 دینامیک سیالات محاسباتی

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه های هدایت شده


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8