مدیر گروه

 

دکتر محمد لاری بقال

مرتبه علمی : استادیار 

هیات علمی گروه متالورژی

 

اطلاعات تماس

گروه متالورژی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز 

تلفن: ۲۰-۳۳۳۳۰۰۱۰-۰۶۱ داخلی ۵۶۸۱