دریافت معرفی نامه کارآموزی دانشجویان گروه مکانیک و مواد

دریافت معرفی نامه کارآموزی دانشجویان گروه مکانیک و مواد


دریافت معرفی نامه کارآموزی دانشجویان گروه مکانیک و مواد

 

بسمه تعالی 

جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی بر روی گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید ،

 

گروه مواد ( آقایان : علی حمیدی کیا ، رضا رحمانی ، محمد افخمی نژاد )

 

گروه مکانیک ( آقای رئوف هدایت خواه )