معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارکنان آموزش

 

نام و نام خانوادگی سمت  شماره داخلی
افسانه قنواتی کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی 5612
راهیل السادات موسوی کارشناس برنامه ریزی آموزش تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد و دبیرخانه 5611
رضا جلیلیان کارشناس آموزش رشته برق مقطع ارشد 5614
نصرت جاویدانه کارشناس آموزش رشته برق مقطع کارشناسی 5615
فریبا نریموسایی کارشناس آموزش رشته های متالورژی (مواد) و معماری 5613
نسرین براتی کارشناس آموزش رشته مکانیک 5615
داود آذرمهر کارشناس آموزش رشته کامپیوتر 5610
سرور کیانفرد کارشناس آموزش رشته عمران 5613
سهیلاعتابی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکترا 5607
محمد تقی جامعی نژاد مسول بایگانی آموزش 5616