اعضای هیات علمی

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان

مرجان نادران طحان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 5712
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

موسس و مدیر مرکز پردازشهای سریع دانشگاه

عضو شورای انفورماتیک، کمیته فنی مرکز رشد و مرکز آپای دانشگاه

مدیر گروه کامپیوتر در سالهای 92 تا 94

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صبا ابدالی پبدنی تشخیص هوشمند تومورهای مغزی کارشناسی ارشد
محبوبه اکبریان تشخیص هوشمند بیماری پارکینسون با استفاده از اختلالات نوشتاری کارشناسی ارشد
الهام بشارتی تشخیص نفوذ در رایانش ابری با استفاده از روشهای ترکیبی یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1395/11/24
انیس جهانجو تشخیص هوشمند افتادن در افراد سالمند کارشناسی ارشد
پدیده چوبدار تشخیص نفوذ هوشمند در شبکه های مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد
زیبا خنده زمین تشخیص خودکار سرطان سینه با بهبود روشهای انتخاب ویژگی و یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1397/12/04
سهیلا رمضانی پور دسته بندی متون با استفاده ازالگوریتم خوشه بندی فازی کارا نیمه نظارتی کارشناسی ارشد 1395/11/25
شیما زبیدی نظر کاوی هوشمند در سایت های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
زهتاب علاسونداندکاه طبقه بندی تصاویر ابرطیفی به روش نیمه نظارت شده با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی کارشناسی ارشد 1396/04/20
نجمه فرخی دشتی مسیریابی در شبکه های بین خودرویی موردی با استفاده از روش های هوشمند کارشناسی ارشد 1395/12/08
میلاد لسانی نجف ابادی بهبود مصرف انرژی با استفاده از آنتولوژی فازی در اینترنت اشیا معنایی کارشناسی ارشد
سمیه محمدی استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی با تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
نگار میردریکوند تشخیص و دسته بندی اتوماتیک ندول های ریوی با استفاده از روش های هوشمند در تصاویر CT قفسه سینه کارشناسی ارشد 1395/06/28
امین نظری پاساری پیش‌بینی منابع در محیط‌های رایانش ابری با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند کارشناسی ارشد
احسان نویری تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و خوشه بندی فازی کارشناسی ارشد 1394/06/30